Organisation

Styrelsen

Styrelsen, vilken blir vald av föreningens medlemmar under årsmötet, har som huvudsaklig uppgift att svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Planerade styrelsemöten i Unihoc Arena under 2016

Torsdag 11/8, 18.00
Söndag 18/9, 18.00
Tisdag 11/10, 18.00
Torsdag 10/11, 18.00
Måndag 5/12, 18.00

Jan Lund

  • Ordförande

Sandra Fredriksson

Anders Forsberg

Michael Holback

Hans-Göran Ågren

  • Ledamot

Linda Morell

  • Ledamot

Henk Noback

  • Ledamot

Ing-Marie Björk

Katarina Hallvars Jonsson

  • Suppleant

David Sundqvist

  • Suppleant