Dags för årsmöte

Här kommer kallelsen till årsmötet. Onsdag 28 juni kl 18:30 är det dags. Ärenden enligt stadgarna.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, valberedningens förslag samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga medlemmarna på föreningens kansli under ordinarie kontorstider senast en vecka före årsmötet.

Välkomna