Anmälan Anna Wijk Floorball Camp


 

 

 

Vid anmälan godkänner vårdnadshavare att bilder publiceras i KAIS Moras officiella sociala medier samt eventuella övriga medier.